Uchwyty magnetyczne AlNiCoUchwyty magnetyczne to proste obwody magnetyczne złożone z magnesu i stalowej obudowy. W związku z tym, że w uchwytach magnetycznych wykorzystane są oba bieguny magnesu (jeden działa bezpośrednio, a drugi nasyca obudowę, przez co również działa na element przyciągany), charakteryzują się one stosunkowo dużym udźwigiem, przy jednoczesnym znacznym ograniczeniu zasięgu działania.

Oferujemy uchwyty magnetyczne z magnesami Al-Ni-Co w dwóch wersjach:

  • z otworem gwintowanym;
  • z otworem przelotowym.

Maksymalna temperatura pracy dla uchwytów magnetycznych z magnesami Al-Ni-Co wynosi 450 °C.

Rzeczywisty udźwig zależy od następujących czynników:

  • szczeliny pomiędzy uchwytem magnetycznym a zworą magnetyczną (w pewnych wraunkach nawet bardzo mała szczelina może spowodować spadek udźwigu o połowę);
  • materiału, z którego jest wykonana zwora magnetyczna (im większa zawartość węgla w stali, tym mniejszy udźwig);
  • powierzchni zwory (im gładsza powierzchnia, tym większy udźwig);
  • kierunku działania siły odrywającej (największy udźwig uzyskiwany jest przy prostopadłym działaniu siły odrywającej);
  • grubości zwory magnetycznej (zwora nie może być zbyt cienka, ponieważ część strumienia magnetycznego nie jest wykorzystana do zamknięcia obwodu);
  • temperatury pracy (im wyższa temperatura, tym mniejszy udźwig).

 

Lista produktów

wersja z gwintem
wewnętrznym
wersja z otworem pod
stożkowy łeb śruby

D - średnica zewnętrzna

H - wysokość

M - gwint wewnętrzny

D - średnica zewnętrzna

d2 - średnica fazy pod łeb śruby

H - wysokość

d1 - średnica wewnętrzna

przesuń w prawo aby zobaczyć dalszą część tabeli »

Cennik

przesuń w prawo aby zobaczyć dalszą część tabeli »