Teslomierze i przyrządy pomiarowePosiadamy szeroki wybór przyrządów służących do pomiaru właściwości magnetycznych magnesów.

Teslomierze HGS-10A służą do pomiaru natężenia pola magnetycznego stałego, jak również pola magnetycznego wytwarzanego przez prądy stały.

Z kolei teslomierze LZ-641H służą do pomiaru:

  • natężenia pola magnetycznego wytwarzanego przez magnesy stałe oraz prąd stały;
  • pola magnetycznego zmiennego, wytwarzanego przez prąd przemienny.

W wyposażeniu podstawowym znajduje się sonda płaska o grubości 1,2 mm do pomiarów pola magnetycznego w szczelinie lub na powierzchni. W zależności od natężenia pola, urządzenie posiada dwa zakresy pracy. Opcjonalnie, teslomierz dostępny jest również z sondą osiową do pomiaru pola magnetycznego prostopadle do powierzchni magnetycznej, jak również w cewce indukcyjnej.

Wzorzec pola magnetycznego wykorzystywany jest do sprawdzania i kalibracji przyrządów mierzących indukcję magnetyczną. Przyrząd ten wykorzystuje się przeważnie w laboratoriach fizyko-chemicznych, jednostkach badawczych i firmy korzystających z teslomierzy z sondą płaską. Artyuł ten nie jest dostępny w sprzedaży internetowej. Wzorce pola o uzgodnionych wcześniej parametrach wykonujemy wyłącznie na zamówienie.

Wykrywacz biegunów magnetycznych MPD służy do identyfikacji biegunów magnesów trwałych: neodymowych, ferrytowych, alnico oraz samarowo-kobaltowych. Bieguny są rozpoznawane za pomocą sensorów Halla. Wykrywacz wyposażony jest w dwie diody LED, informujące o rodzaju wykrytego bieguna: "N" lub "S". Dzięki niewielkim rozmiarom, mieści się w kieszeni - posiada też oczko do przypięcia jako brelok.

Wskaźnik resztkowego namagnesowania JCZ-50 jest małym, poręcznym i praktycznym urządzeniem, służącym do pomiaru pozostałości magnetycznej w elementach ferromagnetycznych po procesie obróbki lub po demagnetyzacji. 

W naszej ofercie znajdują się dwa rodzaje sond do teslomierzy:

  • sonda poprzeczna (płaska) - dzięki bardzo małym wymiarom umożliwia pomiar w szczelinach magnetycznych, jak również może być stosowana do pomiarów na powierzchni magnetycznej, ze względu na delikatną budowę posiada przeźroczystą obudowę;
  • sonda osiowa - dzięki swojej budowie umożliwia pomiar w cewce indukcyjnej, jak również prostopadle do powierzchni magnetycznej.

Sondy stosowane wraz z teslomierzem LZ-641H służą do pomiaru natężenia pola magnetycznego stałego i zmiennego, jak również pola magnetycznego prądu stałego i przemiennego. Zasada działania sondy opiera się na efekcie Halla. Sam czujnik hallotronowy umieszczony jest na końcu sondy.

Wykonujemy także pomiary materiałowych własności magnetycznych. Dodatkowo, mierzymy strumień magnetyczny, moment magnetyczny, siłę oderwania i inne parametry użytkowe magnesów.

Jako nieliczni w Polsce posiadamy histerezograf włoskiej firmy Laboratorio Elettrofisico Engineering do badania własności magnetycznych magnesów stałych (trwałych) zgodnie z normą PN-EN 60404-5:2009. Histerezograf posiada również rozbudowane oprzyrządowanie - dziewięć cewek Helmholtz'a, różnej wielkości nabiegunniki oraz dedykowany program komputerowy.

 

Lista produktów

przesuń w prawo aby zobaczyć dalszą część tabeli »

Cennik

przesuń w prawo aby zobaczyć dalszą część tabeli »
Wykrywacz biegunów magnetycznych MPI-5od 1 szt.
110.00 zł
Wzorzec pola magnetycznegood 1 szt.
1990.00 zł
Teslomierz LZ-642 z sondą poprzeczną i osiowąod 1 szt.
2560.00 zł
Teslomierz LZ-642 z sondą poprzecznąod 1 szt.
1880.00 zł
Teslomierz HGS-10Aod 1 szt.
1050.00 zł
Wskaźnik resztkowego pola magnetycznego JCZ-50od 1 szt.
475.00 zł
Sonda poprzeczna do teslomierza LZ641Hod 1 szt.
360.00 zł
Sonda osiowa do teslomierza LZ641Hod 1 szt.
550.00 zł
Sonda osiowa do teslomierza HGS-10Aod 1 szt.
289.00 zł
Klisza magnetyczna mała 50 x 50 Angod 1 szt.
15.00 zł
Klisza magnetyczna mała 50 x 50od 1 szt.
20.00 zł
Klisza magnetyczna arkusz 300 x 300od 1 szt.
250.00 zł

<< POWRÓT DO PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH